Koude levering

Warmte - Koude levering

4 juni 2021

Het WKO systeem is overgeschakeld naar de levering van koeling.
Dit betekent dat je de woning kunt koelen door de temperatuur, op de thermostaat in je woonkamer, lager in te stellen dan dat de temperatuur op dat moment in de ruimte is.
Het koelen wordt in de display weergegeven door een ijs-symbool.

Koelen is alleen mogelijk zodra het systeem is overgeschakeld. Verwarmen is het gehele jaar mogelijk.

Lees hier onze tips voor een duurzaam gebruik van het warmte- en koudesysteem:

- Let op onbedoeld warmteverbruik. Wil je geen kosten voor warmteverbruik in de zomermaanden, zorg dan dat de thermostaat zowel gedurende de dag als de nacht lager staat ingesteld dan de daadwerkelijke temperatuur in die ruimtes is en wordt. Voorbeeld: Buiten is het boven de 25 graden, in de woonkamer loopt de temperatuur op tot 25 graden. Je thermostaat staat ingesteld op 22 graden. Er stroomt koel water door de vloerleiding.

- In de avond koelt het af, de temperatuur in je woonkamer zakt onder de 22 graden. Twee uur later treed de verwarming in werking om op te warmen tot 22 graden. Dit verwarmen zal aanhouden tot de ingestelde temperatuur is bereikt. Dit betekent dat je ook op een warme zomerdag warmte verbruikt en hogere kosten krijgt.

- Zorg dat er niet meer dan 3 graden verschil zit tussen de ingestelde temperatuur van de verschillende ruimten.
Voorbeeld: De temperatuur in de woonkamer staat ingesteld op 21 graden; zet dan de badkamer niet lager dan 18 graden, anders kost het extra warmte-energie om de woonkamer op de 21 graden te krijgen. Daardoor zal je verbruik  omhoog gaan en heb je hogere kosten.

- Houd de ingestelde temperatuur zo constant mogelijk. Als je wisselt in temperatuur, doe dat dan met maximaal 1,5 graden verschil.
Voorbeeld: De woonkamer staat ingesteld op 21 graden overdag. Wil je het ’s avonds wat koeler hebben,  stel dan de avondtemperatuur niet lager in dan 19,5 graden.
De reden hiervoor is dat het veel meer warmte-energie kost om een afgekoelde ruimte weer op te warmen. Daardoor verbruik je meer en krijg je hogere kosten.

Een duurzaam woongenot gewenst.


Het DRIES systeem draait naar behoefte.
Wij hebben geen storing te melden.
Ervaar je dit anders, laat ons dit dan weten via service@WarmCruquius.nl.

Dan gaan we voor je aan de slag.

 

Warmte – Koude levering

Warmte - Koude levering

20 - november - 2020
De warmte- en koude levering in je woning wordt geregeld vanuit de innovatieve DRIES warmte/koude installatie. Deze bevindt zich onder één van de wooncomplexen.
Gebruik makend van een warme en koude grondwaterbron wordt, in combinatie met warmtepompen op een zeer duurzame manier bodemenergie benut.

Via een leidingennet wordt de warmte of koude afgegeven aan de vloeren in de woning.
Het gewenste warmtecomfort bepaal en regel je zelf met de thermostaat in de woonkamer.
Lees meer over het eenvoudige bediengemak van de thermostaat bij "DRIES in je woning" op deze site.
Mis je informatie of zit je met vragen, laat ons dit dan weten via info@warmcruquius.nl

______________________________________________________________________________________________________________
Het DRIES systeem draait naar behoefte.
Wij hebben geen storing te melden.
Ervaar je dit anders, laat ons dit dan weten via service@WarmCruquius.nl.

Dan gaan we voor je aan de slag.

 

Corona nieuws update

Corona maatregelen Warm Cruquius Amsterdam

16 maart 2020

Beste bewoner/afnemer van warmte en koude van WarmCruquiusAmsterdam,

Op zondag 15 maart zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Vanuit WarmCruquius treffen we ook maatregelen met als doel de gezondheid van onze klanten, medewerkers en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen.

Als u een calamiteit of storing meldt, vermeld dan ook of u:
-  Géén ziekteverschijnselen heeft.
- Milde ziekteverschijnselen heeft zoals: Niezen, Keelpijn, Loopneus, Licht hoesten, Verhoging tot 38grC.
- Zware ziekteverschijnselen heeft zoals: Zware verkoudheid, Griepverschijnselen of in Thuisquarantaine zit.

Wij willen u en onze monteurs zoveel mogelijk beschermen tegen besmetting en verspreiding van dit virus en wij zullen alleen direct uitrijden bij grote calamiteiten.
Bij urgente storingen zullen wij in deze periode een afspraak met u maken en onze maatregelen als onder vermeld hanteren.
Niet urgente storingen zullen worden opgepakt op een latere termijn wanneer dit weer verantwoord mogelijk is in kader van gezondheid en inzet van onze capaciteit.

Onder grote calamiteiten vallen grote lekkages en rook/vuur/brand/schroei problemen.
- Het niet behalen van de gewenste ruimtetemperatuur beschouwen we niet als calamiteit.
- Een koude douche is uiteraard heel vervelend, maar valt ook niet onder de calamiteiten.

Maatregelen en omgang bij een storingsbezoek:
Onze monteur zal bij een bezoek nogmaals vragen of u géén, milde of zware ziekteverschijnselen heeft en hierna handelen.

Onze monteur zal de hygiënemaatregelen van het RIVM zo nauwkeurig mogelijk opvolgen waaronder:
- Voor het bezoek gronding handen wassen.
- U géén hand geven.
- Een afstand van minimaal 1,5 meter met u in acht nemen.
- Géén drank of iets anders van u aannemen.
- Zijn/haar gezicht tijdens bezoek niet aanraken.
- Na afloop van bezoek grondig handen wassen.

Bij milde of zware ziekteverschijnselen zouden wij u willen vragen de monteur toegang tot uw perceel te willen (laten) geven en zelf in een ander vertrek als onze monteur te willen gaan.
Beter is het als u in dergelijke gevallen iemand anders kan organiseren om onze monteur toegang tot de installatie te verschaffen.
Indien het géén calamiteit betreft mag onze monteur bij aanwezige zware ziekteverschijnselen géén storingsbezoek laten plaatsvinden.

Wij vertrouwen op uw begrip en bijdrage om op een zo verantwoord mogelijke wijze om te kunnen gaan met het heersende virus en wensen eenieder veel gezondheid, sterkte en succes in de komende periode.

Met vriendelijke groet,
Roy Vuulink
Directeur WarmGedeeld / beheerder Warm Cruquius Amsterdam

 

Info koude levering – Info algemeen

Info koude levering - Info algemeen

9-april-2020

Van enkele bewoners, met een raampartij op het zuiden, ontvangen wij de vraag naar de levering van vloerkoeling.
De mogelijkheid van koudelevering wordt ingeschakeld zodra de voorspelde gemiddelde buitentemperatuur over een periode van 12 uur minimaal 15°C bedraagt.
Wij brengen je op de hoogte zodra er koude afname mogelijk is.

______________________________________________________________________________________________________________

Het DRIES systeem draait naar behoefte.
Wij hebben geen storing te melden.
Ervaar je dit anders, laat ons dit dan weten via service@WarmCruquius.nl.

Dan gaan we voor je aan de slag.

 

WKO

Dries algemeen

Ontwikkeling woningbouw Cruquius

Ontwikkeling woningbouw Cruquius

29-08-19
De ontwikkeling van de woningbouw op Cruquius vordert gestaag.

Dit maakt dat we per deelgebied de technische uitwerking en comfort bepalende voorwaarden meer specifiek maken. De tot op heden gepubliceerde uitgangspunten zijn van toepassing op de kavels 1.1 en 1.2, voor de toekomst zal per kavel een separate pagina komen waarin de voor u relevante voorwaarden en uitgangspunten vermeld staan. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de mogelijke isolatiewaarde vloerafwerking en uw keuze in deze.

Werkzaamheden

Werkzaamheden

23-9-2019

Aanstaande woensdag 25 september, zullen er herstelwerkzaamheden plaatsvinden in de kelder en op de begane grond van gebouw D1.
Dit gebeurt tussen 7.00 en 14.00 uur. 

Vanwege een mankement in de kelder van dit gebouw, zal gedurende deze tijd de vloerverwarming afgekoppeld moeten worden.

De betreffende bewoners van gebouw D1 en D2, die hier mogelijk hinder van kunnen ondervinden, worden via e-mail op de hoogte gebracht.
Zijn hier vragen over dan beantwoorden we deze graag via service@warmcruquius.nl

 

Ontwikkeling woningbouw Cruquius

Ontwikkeling woningbouw Cruquius

29-08-19
De ontwikkeling van de woningbouw op Cruquius vordert gestaag.

Dit maakt dat we per deelgebied de technische uitwerking en comfort bepalende voorwaarden meer specifiek maken. De tot op heden gepubliceerde uitgangspunten zijn van toepassing op de kavels 1.1 en 1.2, voor de toekomst zal per kavel een separate pagina komen waarin de voor u relevante voorwaarden en uitgangspunten vermeld staan. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de mogelijke isolatiewaarde vloerafwerking en uw keuze in deze.

Algemeen

Algemeen

ALGEMEEN:

Bereiding warm water:
De DRIES-box maakt warm water met een temperatuur van ca. 60°C en een capaciteit van ca. 10 liter per minuut (cw klasse 5). Wij noemen dit verhoogd comfort. Dit hanteren wij als standaard instelling in je appartement. De appartementen met een dubbele badkamer zijn standaard uitgerust met een capaciteit van ca. 12 liter per minuut.

Tijdens een laatste update van ons CRM systeem is bij enkele percelen de data van het geleverde watercomfort foutief ingelezen.
Bewoners die met de jaarnota onterecht zijn aangeslagen voor een watercomfort van 12L i.p.v. de geleverde 10L ontvangen hiervoor een correctie op de jaarnota.